Polityka prywatności


Naszym Klientom zapewniamy pełne poszanowanie prywatności oraz ochronę danych osobowych.


I. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH


Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem sklepu internetowego www.szydelkowakraina.pl (zwanego dalej "Sklepem") jest Jacek Kalinowski, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Szydełkowa Kraina Jacek Kalinowski, NIP: 956-106-68-11, REGON: 871211165, Ul. Reja 23 B/16, 87-100 Toruń, Tel. 667-793-173, E-mail: kontakt@szydelkowakraina.pl (zwany dalej „Administratorem”).

 

II. DANE OSOBOWE


1. Dane osobowe w Sklepie są przetwarzane przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - zwane dalej „RODO”. Oficjalny tekst Rozporządzenia RODO: http://eurlex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679

 

2. Zakres danych osobowych przetwarzanych przez administratora obejmuje:

- w przypadku składania zamówienia: imię, nazwisko, nazwę firmy (opcjonalnie), NIP (opcjonalnie), adres dostawy, kraj dostawy, numer telefonu, adres e-mail

- w przypadku kontaktu przez formularz kontaktowy: adres e‑mail,

- w przypadku zakładania konta: adres e-mail,

- w przypadku zapisu do newslettera: adres e-mail,

- w przypadku rozpatrywania reklamacji/zwrotu: imię, nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu.

 

3. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe są zbierane i przetwarzane w celu:

- złożenia zamówienia w Sklepie (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),

- zawarcia i realizacji umowy sprzedaży (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),

- kontaktowania się z Klientem (m.in. w celu ustalenia szczegółów złożonego w Sklepie zamówienia, czy rozpatrywania zwrotów i reklamacji) (art. 6 ust. 1 lit. a), b) RODO),

- podatkowym i rachunkowym, na postawie obowiązków wynikających z przepisów polskiego prawa podatkowego (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c) RODO)

- archiwalnym (dowodowym), będącym realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)

- wysyłki newslettera (podstawa prawna art. 6, ust. 1 lit. a) RODO),

- marketingu bezpośredniego własnych produktów (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

 

4. Odbiorcy danych osobowych:

- firma kurierska DPD Polska Sp. z o.o.

- firma Inpost S.A.

- firma Poczta Polska S.A.

- firma hostingowa Unix Storm - Michał Gottlieb

- PayPro S.A. (obsługa płatności online dla Klientów z Polski)

- PayPal Holdings, Inc. (obsługa płatności online dla Klientów spoza granic Polski)

- firma SOTE (oprogramowanie sklepu internetowego)

- FreshMail Sp. z o.o. (dostawca mailingu)

- MailerLite (dostawca mailingu)

 

5. Technologie śledzące:

Aby jeszcze lepiej dostosować funkcjonalność naszego sklepu oraz móc realizować cele marketingowe, stosowane są następujące technologie śledzące działania podejmowane przez użytkownika:

- kod śledzenia Google Analitycs - w celu analizy statystyk strony internetowej Sklepu.

Informacje związane z Google Analytics znajdują się na stronie: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=pl&ref_topic=2919631

- piksel Facebooka - w celu monitorowania zdarzeń na stronie internetowej Sklepu oraz zarządzania reklamami na Facebooku.

Więcej informacji związanych z wykorzystaniem przez Facebooka danych zbieranych poprzez piksel znajduje się pod tym linkiem: https://www.facebook.com/privacy/explanation

 

6. Okres przechowywania danych osobowych:

Dane osobowe są przechowywane przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do realizacji celów, dla których dane te są przetwarzane (pkt. 3). Dane osobowe są przechowywane przez dłuższy czas wyłącznie do celów archiwalnych.

 

III. PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ (PRAWA KLIENTA)


1. Prawo do dostępu, sprostowania, ograniczenia, usunięcia lub przenoszenia danych - osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania oraz ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także ma prawo do przenoszenia swoich danych. Szczegółowe warunki wykonywania wskazanych wyżej praw wskazane są w art. 15-21 RODO.


2. Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora na podstawie wyrażonej zgody (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO), ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

3. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w sposób i trybie określonym w przepisach Rozporządzenia RODO oraz prawa polskiego, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

4. Prawo do sprzeciwu - osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) (interes lub zadania publiczne) lub f) (prawnie uzasadniony interes administratora), w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Administratorowi w takim przypadku nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

5. Prawo do sprzeciwu dot. marketingu bezpośredniego - jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

6. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w niniejszym punkcie polityki prywatności można kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora wskazany na wstępie polityki prywatności lub korzystając z formularza kontaktowego dostępnego na stronie sklepu.

 

IV. COOKIES

Sklep posługuje się tzw. plikami cookies (ciasteczka). Pliki te są zapisywane na komputerze Klienta przez nasz serwer i dostarczają danych statystycznych o aktywności Klienta, w celu dobrania naszej oferty do jego indywidualnych potrzeb i gustów. Klient w każdej chwili może wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania cookies, choć musi mieć świadomość, że w niektórych przypadkach odłączenie tych plików może wpłynąć na utrudnienia w korzystaniu z oferty naszego Sklepu.


V. NEWSLETTER

Materiały reklamowo - promocyjne wysyłamy Klientom jedynie wówczas, gdy wyrazili na to zgodę. Newsletter wysyłany jest do Klienta, jeżeli wyraźnie potwierdzi on wskazany przez nas link zawierający akceptację na otrzymywanie newslettera o aktualnych promocjach, rabatach i nowościach w Sklepie. 


Wszelkie pytania, wnioski i sugestie odnoszące się do ochrony Państwa prywatności, w szczególności danych osobowych prosimy zgłaszać na adres: kontakt@szydelkowakraina.pl